Máy lọc nước ion kiềm GCOOP Hydrogen Plus

50.000.000

Máy lọc nước ion kiềm GCOOP Hydrogen Plus không chỉ là một máy lọc nước thông thường, mà nó còn là máy điện giải ion kiềm giúp đảm bảo rằng bạn và gia đình luôn được bảo vệ và cung cấp những nguồn dinh dưỡng cần thiết.