1. Ngân hàng VIB 2. Ngân hàng  VIB
Chủ tài khoản: Công Ty TNHH NYK Việt Nam Chủ tài khoản: Đinh Ngọc Văn
Số tài khoản: 007704060055436 Số tài khoản: 006704060073233
Chi nhánh: Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh: Ba Đình, Hà Nội
qr vib anh van