Máy điện giải tạo nước ion kiềm Kangen LeveLuk JRIV

84.000.000

  • Số lượng tấm điện cực: 4 tấm
  • Chỉ số ORP (mV): -450
  • Dải pH: 2.5 – 11.5
  • Kích thước máy: 264mm x 338mm x 171mm
  • Bảo hành: 5 năm