Máy điện giải tạo nước ion kiềm cao cấp Panasonic TK-AS66

51.500.000